Podrška kupcima

 

Podrška kupcima printera (pošaljite nam e-mail i zatražite pristupne podatke)

 • pomoć u sastavljanju i podešavanju
 • otklanjanje mogućih i problema
 • savjeti iz prve ruke

Grijana podloga nije u ravnini i printer ne ispisuje modele kako treba.

Koristite 4 vijka u kutevima ispod podloge kako bi je povisili ili snizili na odgovarajuću razinu. Ako je podloga ispupčena u sredini možete je odvojiti i povećati rupe za vijke na nosaču (3,5 mm ili 4 mm).

Kod početka ispisivanja novog modela plastika izlazi u prekidima.

Prije početka ispisa možete ručno istisnuti malo plastike (pomoću programa – MANUAL CONTROL -> EXTRUDE XX mm). Isto tako, nakon ispisa postavite printer u početni položaj (HOME POSITION). Tako ćete spriječiti nepotrebno curenje plastike kad je printer u fazi pripreme.

Zamjenom plastične niti printer ne printa kao ranije

Moguće je kod korištenja plastične niti drugog proizvođača.Prilikom početnog korištenja plastične niti drugog proizvođača potrebno je ispisati nekoliko probnih modela. Moguća su odstupanja u svojstvima plastičnih niti. Standardne postavke programa su općenite i ponekad nisu optimizirane. Za bolje rezultate potrebno je fino podešavanje parametara (brzina, temperatura, visina, … ).

Jedan ili više motora “gubi” korake.

Provjerite mehaniku ako se sve glatko pomiće, najčešće su mehaničke greške kod sastavljanja.Lagano podmažite vodilice i ležajeve. Ako se i nakon podmazivanja javlja isti problem, potrebno je podesiti referentni napon (za odgovarajući motor) na izlaznim stupnjevima na kontrolnoj ploči.(Način na koji to morate uraditi je opisan u uputama za sastavljanje) Povećavajte napon u koracima od 0,05V.Ne pretjerujte sa vrijednostima. Minimalni napon: 0,40V / Maksimalni napon: 0,65V

Plastična nit je zaglavila u ekstruderu.

Podignite ekstruder 15cm. (pomoću programa – MANUAL CONTROL -> Z-up). Otpustite 2 vijka koji drže ekstruder.Uključite zagrijavanje ekstrudera na odgovarajuću temperaturu (za PLA – 190°C) (pomoću programa – MANUAL CONTROL -> HEAT EXTRUDER).Odvojite grijači dio sa ekstrudera. Odvojite plastični valjak, uklonite začepljenje.Ponovno sastavite ekstruder.

Kako zamijeniti plastičnu nit?

Zagrijte ekstruder na odgovarajuću temperaturu, rukom okrenite veliki zupčanik na ekstruderu u smjeru kazaljke na satu.Otpustite leptir maticu, pritisnite stezaljku i ravnomjerno izvucite nit iz ekstrudera.Sad možete staviti novu nit, zategnite leptir maticu i istiskujte plastiku (pomoću programa) dok na izlazu je počne izlaziti nova boja.

Manjkaju neki dijelovi od printera.

Mala je vjerojatnost u nedostatak dijelova. No, ako ste višestrukim pregledom utvrdili neki nedostatak, molimo Vas da nas kontaktirate što je moguće ranije od datuma kupnje. Naknadne reklamacije ne mogu se uvažiti.

Model koji ispisujem se odvaja od podloge.

Provjerite temperaturu podloge. Podloga mora biti čista. Očistite je alkoholom ili sredstvom za odmašćivanje.Ako je potrebno, podesite početnu visinu. Prvi sloj je mora “razmazati” po podlozi kako bi kontakt sa podlogom bio što bolji.Provjerite ako je podloga u ravnini. Podlogu možete obraditi brusnim papirom (oko 400) kako bi površina bila hrapavija i da se plastika bolje uhvati.

Gdje mogu nabaviti rezervne dijelove?

A/D ELECTRONIC na skladištu uvijek ima veći dio originalnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala

Ne mogu povezati REPETIER sa printerom.

Ako se program ne želi povezati sa printerom (ako ste slijedili upute), možete pritisnuti tipku RESET na matičnoj ploči printera (na gornjoj lijevoj strani pločice)ili zatvorite program, odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko trenutaka, priključite USB kabel, ponovno pokrenite REPETIER, pritisnite CONNECT.

REPETIER ispisuje grešku u LOG-u.

Ako program ispisuje sljedeću grešku: “Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)”.Vjerovatno je problem sa termo senzorima na podlozi ili ekstruderu, pošto je printer “osjetio” neizmjerivu temperaturu. Jedan i drugi senzor moraju prikazivati otprilike sobnu temperaturu kad nisu zagrijani.Ako prikazuju 0°C ili jako visoku temperaturu, tada je nešto u kvaru. Uklonite grešku (mogući kvar je prekid žice), upišite “M999” u polje manual G-CODE, pritisnite SEND.Time ste resetirali grešku i možete dalje koristiti printer.

Printer je iznenada prestao printati ili printa jako sporo.

Provjerite jeste li montirati ferit na strujni kabel adaptera.Također provjerite da adapter nije jako blizu kontrolne pločice.

Modeli printani ABS plastikom ne prijanjaju dobro za grijanu podlogu.

Na podlogu ravnomjerno zalijepite prozirnu samoljepljivu traku i printajte po tom sloju. Model će se bolje zalijepiti na podlogu.SAVJET: kod uklanjanja samoljepljive trake (ako ponovno želite korisiti PLA) potrebno je ohladiti podlogu tako da se traka lakše odlijepi i da ne ostavlja previše tragova.Ako je i ostalo nešto, potrebno je očistiti površinu do kraja prije korištenja PLA.

X/Y/Z os se kreće u krivom smjeru.

Jedan od načina kako bi bili sigurni ako je smjer ispravan je pritisnuti HOME za osi u pitanju. Podloga i ekstruder bi se morali kretati prema krajnjim sklopkama.Motor se okreće u krivom smjeru samo ako se udaljava od krajnje sklopke.

Motori preskaču korake.

Extruder:

 • pomaknite motor od velikog zupčanika (moguće je da su zupčanici preblizu)
 • malo otpustite maticu na osovini za uvlačenje niti
 • na izlaznom modulu (E-MOTOR) postavite referentni napon sa 0,425V na 0,5V (postupak je opisan u uputama za sastavljanje).

Z-os:

 • provjerite moguće greške na pogonskom navoju (oštećenja mogu zaustaviti pogonsku maticu)
 • provjerite kuglični ležaj na vrhu (ukoliko se ne vrti glatko, moguće je da je u ležaju zapeo komadić nečega) očistite ležaj i lagano ga podmažite (WD40,…).
 • na izlaznom modulu (Z-MOTOR) postavite referentni napon sa 0,425V na 0,5V (postupak je opisan u uputama za sastavljanje)

X/Y-osi :           –

 • na izlaznim modulima (X/Y-MOTOR) postavite referentni napon sa 0,425V na 0,5V (postupak je opisan u uputama za sastavljanje)
 • provjerite ravninu pogonskog remenja (ukoliko nisu u ravnini, pomaknite dijelove sa kugličnim ležajevima – potreban je šesterokutni odvijač, za otpuštanje i ponovno zatezanje vijaka)
 • pokušati malo otpustiti pogonski remen – ako je moguće

Ukoliko je mehanički sve u redu i referentni napon podignut, a koraci se i dalje gube, postoji mogućnost da je potrebno dodatno hlađenje na elektronici – uzmite ventilator i usmjerite ga da puše po izlaznim modulima za motore (mogu se i staviti hladnjaci na A4988). U pojedinim slučajevima to rješenje je jedino uklonilo probleme oko gubitka koraka.